مجتمع فنی ایرانیان در دوره های تخصصی کامپیوتر در رشته های مختلف ثبت نام می نماید. برای اطلاعات بیشتر با شماره 77210520 تماس بگیرید